Wyniki rozeznania cenowego 11/SMYKI/R/2020

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego

dotyczącego przeprowadzenia certyfikowanego szkolenie dla nauczycieli – Robot Photon realizowanego zdalnie (online) dokształcających 2 nauczycieli  zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI  wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Centrum Edukacji w Olsztynie

10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5

 

Szkolenie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Wyniki rozeznania cenowego 10/SMYKI/R/2020

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia szkoleń/warsztatów dokształcających w nauczycieli  zatrudnionych
w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI
wybrano najkorzystniejszą ofertę w poszczególnych zakresach:

Zakres 1 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Zakres 2 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Zakres 3 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Zakres 4 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Zakres 5 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Szkolenia/warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020

ROZEZNANIE CENOWE 11/SMYKI/R/2020

W związku z realizacją przez firmę budowlaną ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

przeprowadzenie certyfikowanego  szkolenia dla  nauczycieli – Robot Photon  realizowanego zdalnie (online) dokształcających 2 nauczycieli  zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

 

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii korona wirusa bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. do 16.04.2020r. do godz. 16.00.

 

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Treść rozeznania 11/SMYKI/R/2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 – RODO

ROZEZNANIE CENOWE 10/SMYKI/R/2020

W związku z realizacją przez firmę budowlaną ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów realizowanych zdalnie (online) dokształcających
2 nauczycieli  zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI.

Szkolenia/ warsztaty  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
w czasie epidemii korona wirusa bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. do 16.04.2020r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Treść rozeznania 10/SMYKI/R/2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 – RODO

Nauka zdalna – platforma Office 365

Drodzy rodzice, od 30.03.2020 rozpoczynamy realizację materiału z podstawy programowej, w związku z tym materiały będą przekazywane drogą elektroniczną oraz w formie spotkań online z Waszymi dziećmi.

Prosimy o logowanie się na platformę poprzez stronę https://portal.office.com loginem jest adres e-mail według schematu:

Imię.Nazwisko@smyki.onmicrosoft.com, jeśli dziecko posiada dwa imiona proszę wpisać tylko jedno. Jeśli nazwisko jest podwójne, piszemy je łącznie.

Hasło będzie do uzyskania u dyrekcji przedszkola lub żłobka w czasie odbioru podręczników lub wyślemy je w formie elektronicznej SMSem lub mailem.

System wymusi od Państwa zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.

Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję:

Po zalogowaniu widzimy pulpit naszego konta.

Następnie wybieramy aplikację Teams.

Wybieramy opcję Zamiast tego użyj aplikacji internetowej.

Następnie wybieramy z lewej strony zakładkę Zespoły, tutaj widzimy zespoły do której nasi pracownicy przydzielili już Państwa dzieci.

Znajdą tutaj Państwo wszelkie materiały oraz zaplanowane działania przez naszych nauczycieli.

W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Będzie starali odpowiadać się na bieżąco.

Poniżej zamieszczamy jeszcze instrukcję w wersji video.
https://www.youtube.com/watch?v=h_AsQ_v8q2w

Wyniki zapytania ofertowego 4/KS/ZO/2020

 

Wyniki zapytania ofertowego  4/KS/ZO/2020

 

W związku z realizacją przez Firmę Budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Kraina Smyków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI w Sząbruku wyłoniono następującego Wykonawcę:

 

Zakres I – materiały plastyczne

Moje Bmbino Sp. z o.o. Sp.K

  1. Graniczna 46

93-428 Łódź

NIP: 725 193 34 48

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zakres II- wyposażenie sal żłobkowych

Moje Bmbino Sp. z o.o. Sp.K

  1. Graniczna 46

93-428 Łódź

NIP: 725 193 34 48

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zakres III –Oczyszczacz powietrza

Housetop Monika Janas

Ul.Szwieca-Robota 11

26-200Końskie

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

 

Zakres IV- pralko-suszarka

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

  1. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

 

Zakres V- wyposażenie kuchenne

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

  1. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zakres VI-wyposażenie placu zabaw

Moje Bmbino Sp. z o.o. Sp.K

  1. Graniczna 46

93-428 Łódź

NIP: 725 193 34 48

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zakres VII-wyposazenie sypialni żłobkowej

W@A Adam Wasilewski

ul.Powstańców Wlkp. 47/5

63-800 Gostyń

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki rozeznania cenowego 9/SMYKI/R/2020

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego nr 9/SMYKI/R/2020 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy.

Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy

Ul. Jaroszyka 3, Olsztyn

Wyniki rozeznania cenowego 8/SMYKI/R/2020

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego nr 8/SMYKI/R/2020 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Zajęcia taneczne
wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy.

Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy

Ul. Jaroszyka 3, Olsztyn

ROZEZNANIE CENOWE 9/SMYKI/R/2020

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na

ROZEZNANIE CENOWE 9/SMYKI/R/2020 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych –Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia skierowane do uczęszczającym do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projekt „Smyki na dobry start”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie dotyczy  przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Szczegółowe wymagania dot. rozeznania znajduje się w treści rozeznania.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. Do 28.02.2020r r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Treść rozeznania

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – RODO
 

ROZEZNANIE CENOWE 8/SMYKI/R/2020

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na

ROZEZNANIE CENOWE 8/SMYKI/R/2020 dotyczące przeprowadzenia zajęć dodatkowych –Zajęcia taneczne

Zajęcia skierowane do uczęszczających do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projekt „Smyki na dobry start”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Rozeznanie dotyczy  przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Zajęcia taneczne

Szczegółowe wymagania dot. rozeznania znajdują się w treści rozeznania.

 

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. Do 28.02.2020 r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Treść rozeznania

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – RODO

Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane, kliknij tu po więcej informacji

1. Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne "Smyki" Arkadiusz Śliz 11-036 Sząbruk, ul. Różana 4 NIP: 762-132-17-15Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot wychowawczy a celem przetwarzania jest zapewnienie opieki wychowawczej Twojemu dziecku i realizacja celów dydaktycznych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i jej małoletniego dziecka. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. ustalenie tożsamości Twojej i Twojego dziecka przed rozpoczęciem opieki. Zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych. Marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń.2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawione na mocy przepisów prawa. 3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 5. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynika z przepisu prawa. 6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej niż 5 lat.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykorzystaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje: Przedszkole Niepubliczne "Smyki" Arkadiusz Śliz 11-036 Sząbruk, ul. Różana 4 NIP: 762-132-17-15

Zamknij