Category

Aktualności

Wyniki rozeznania cenowego 11/SMYKI/R/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego

dotyczącego przeprowadzenia certyfikowanego szkolenie dla nauczycieli – Robot Photon realizowanego zdalnie (online) dokształcających 2 nauczycieli  zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI  wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Centrum Edukacji w Olsztynie

10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 5

 

Szkolenie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Wyniki rozeznania cenowego 10/SMYKI/R/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia szkoleń/warsztatów dokształcających w nauczycieli  zatrudnionych
w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI
wybrano najkorzystniejszą ofertę w poszczególnych zakresach:

Zakres 1 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Zakres 2 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Zakres 3 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Zakres 4 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Zakres 5 MAIK GROUP ARTUR MAIK, Podstrobów 6A, 96-115 Nowy Kawęczyn

Szkolenia/warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020

ROZEZNANIE CENOWE 11/SMYKI/R/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowlaną ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

przeprowadzenie certyfikowanego  szkolenia dla  nauczycieli – Robot Photon  realizowanego zdalnie (online) dokształcających 2 nauczycieli  zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

 

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii korona wirusa bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. do 16.04.2020r. do godz. 16.00.

 

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Treść rozeznania 11/SMYKI/R/2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 – RODO

ROZEZNANIE CENOWE 10/SMYKI/R/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowlaną ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów realizowanych zdalnie (online) dokształcających
2 nauczycieli  zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI.

Szkolenia/ warsztaty  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
w czasie epidemii korona wirusa bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. do 16.04.2020r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Treść rozeznania 10/SMYKI/R/2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 – RODO

Nauka zdalna – platforma Office 365

By | Aktualności

Drodzy rodzice, od 30.03.2020 rozpoczynamy realizację materiału z podstawy programowej, w związku z tym materiały będą przekazywane drogą elektroniczną oraz w formie spotkań online z Waszymi dziećmi.

Prosimy o logowanie się na platformę poprzez stronę https://portal.office.com loginem jest adres e-mail według schematu:

Imię.Nazwisko@smyki.onmicrosoft.com, jeśli dziecko posiada dwa imiona proszę wpisać tylko jedno. Jeśli nazwisko jest podwójne, piszemy je łącznie.

Hasło będzie do uzyskania u dyrekcji przedszkola lub żłobka w czasie odbioru podręczników lub wyślemy je w formie elektronicznej SMSem lub mailem.

System wymusi od Państwa zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.

Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję:

Po zalogowaniu widzimy pulpit naszego konta.

Następnie wybieramy aplikację Teams.

Wybieramy opcję Zamiast tego użyj aplikacji internetowej.

Następnie wybieramy z lewej strony zakładkę Zespoły, tutaj widzimy zespoły do której nasi pracownicy przydzielili już Państwa dzieci.

Znajdą tutaj Państwo wszelkie materiały oraz zaplanowane działania przez naszych nauczycieli.

W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Będzie starali odpowiadać się na bieżąco.

Poniżej zamieszczamy jeszcze instrukcję w wersji video.
https://www.youtube.com/watch?v=h_AsQ_v8q2w

Wyniki zapytania ofertowego 4/KS/ZO/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

 

Wyniki zapytania ofertowego  4/KS/ZO/2020

 

W związku z realizacją przez Firmę Budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Kraina Smyków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI w Sząbruku wyłoniono następującego Wykonawcę:

 

Zakres I – materiały plastyczne

Moje Bmbino Sp. z o.o. Sp.K

  1. Graniczna 46

93-428 Łódź

NIP: 725 193 34 48

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zakres II- wyposażenie sal żłobkowych

Moje Bmbino Sp. z o.o. Sp.K

  1. Graniczna 46

93-428 Łódź

NIP: 725 193 34 48

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zakres III –Oczyszczacz powietrza

Housetop Monika Janas

Ul.Szwieca-Robota 11

26-200Końskie

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

 

Zakres IV- pralko-suszarka

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

  1. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

 

Zakres V- wyposażenie kuchenne

GRUPA INVEST Sp. z o.o.

  1. Giedlarowa 99a

37-300 Leżajsk

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zakres VI-wyposażenie placu zabaw

Moje Bmbino Sp. z o.o. Sp.K

  1. Graniczna 46

93-428 Łódź

NIP: 725 193 34 48

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zakres VII-wyposazenie sypialni żłobkowej

W@A Adam Wasilewski

ul.Powstańców Wlkp. 47/5

63-800 Gostyń

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki rozeznania cenowego 9/SMYKI/R/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego nr 9/SMYKI/R/2020 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Zajęcia gimnastyki korekcyjnej. 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy.

Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy

Ul. Jaroszyka 3, Olsztyn

Wyniki rozeznania cenowego 8/SMYKI/R/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego nr 8/SMYKI/R/2020 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Zajęcia taneczne
wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy.

Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy

Ul. Jaroszyka 3, Olsztyn

ROZEZNANIE CENOWE 9/SMYKI/R/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na

ROZEZNANIE CENOWE 9/SMYKI/R/2020 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych –Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia skierowane do uczęszczającym do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projekt „Smyki na dobry start”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie dotyczy  przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Szczegółowe wymagania dot. rozeznania znajduje się w treści rozeznania.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. Do 28.02.2020r r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Treść rozeznania

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – RODO
 

ROZEZNANIE CENOWE 8/SMYKI/R/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na

ROZEZNANIE CENOWE 8/SMYKI/R/2020 dotyczące przeprowadzenia zajęć dodatkowych –Zajęcia taneczne

Zajęcia skierowane do uczęszczających do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projekt „Smyki na dobry start”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Rozeznanie dotyczy  przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Zajęcia taneczne

Szczegółowe wymagania dot. rozeznania znajdują się w treści rozeznania.

 

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. Do 28.02.2020 r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Treść rozeznania

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – RODO

Zapytanie ofertowe nr 4/KS/ZO/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

Zapytanie ofertowe nr 4/KS/ZO/2020  na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI,

finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Kraina Smyków” RPWM.10.04.00-28-0019/18-00

realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden lub wiele z podanych zakresów:

Zakres I Materiały plastyczne

Zakres II Wyposażenie Sal żłobkowych

Zakres III Oczyszczacz powietrza

Zakres IV Pralko – suszarka

Zakres V Wyposażenie kuchenne

Zakres VI Wyposażenie placu zabaw

Zakres VII Wyposażenie sypialni żłobkowej

 

Ofertę należy złożyć w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl

– osobiście w biurze projektu: Żłobek  Niepubliczny SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.

Oferty należy złożyć do 28.02.2020r.do godzin 16:00.

 

Pliki do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe 4/KS/ZO/2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – protokół

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – RODO

Wyniki zapytania ofertowego 2/SMYKI/ZO/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez Firmę Budowlaną ARDOM Arkadiusz Śliz projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby Niepublicznego Przedszkola SMYKI w Sząbruku wyłoniono następującego Wykonawcę:

Zakres I – urządzenia elektroniczne:
Wilanka Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
NIP: 7010819923
Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Zakres II- meble:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
NIP: 725 193 34 48
Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Zakres III –Magiczny Dywan i roboty:
Wilanka Sp. z o.o.
ul. Lindleya 16
02-013 Warszawa
NIP: 7010819923
Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Zakres IV-Wyposażenie:
GRUPA INVEST Sp. z o.o.
ul. Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk
Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Zakres V- Kolocki typu Lego:
GRUPA INVEST Sp. z o.o.
ul. Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk
Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Zakres VI- Pomoce Dydaktyczne:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
NIP: 725 193 34 48
Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zapytanie ofertowe nr 2/SMYKI/ZO/2020

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

Zapytanie ofertowe nr 2/SMYKI/ZO/2020  na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jeden lub wiele z podanych zakresów:

Zakres 1  Urządzenie elektroniczne

Zakres 2 Meble

Zakres 3 Magiczny dywan

Zakres 4 Wyposażenie

Zakres 5 Klocki typu Lego

Zakres 6 Pomoce dydaktyczne

 

Ofertę należy złożyć w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl

– osobiście w biurze projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.

Oferty należy złożyć do17.01.2020r. do godzin 16:00.

 

Pliki do pobrania poniżej.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – protokół

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – RODO

Wyniki rozeznania cenowego 7/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego nr 7/SMYKI/R/2019 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Szachy z podstawą matematyki.

 

wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy.

Grzegorz Dietrich, ul. Polna 22B, 11-001 Dywity

Wyniki rozeznania cenowego 6/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego nr 6/SMYKI/R/2019 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – zajęcia teatralne.  

 

wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Anna Banasiak, ul. Jarocka 77C/52 10-699 Olsztyn

ROZEZNANIE CENOWE 7/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na
ROZEZNANIE CENOWE 7/SMYKI/R/2019 dotyczące przeprowadzenia zajęć dodatkowych –Szachy z podstawą matematyki
Zajęcia skierowane do uczęszczającym do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projektu „Smyki na dobry start”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Rozeznanie dotyczy  przeprowadzenia zajęć dodatkowych –Szachy z podstawą matematyki

Szczegółowe wymagania dot. rozeznania znajduje się w treści rozeznania.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. Do 18.12.2019 r. do godz. 16.00.
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Załączniki:

Treść rozeznania

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – RODO

ROZEZNANIE CENOWE 6/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez Firmę Budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na ROZEZNANIE CENOWE 6/SMYKI/R/2019 dotyczące przeprowadzenia zajęć teatralnych.
Zajęcia skierowane do uczęszczającym do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projekt „Smyki na dobry start”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Rozeznanie dotyczy  przeprowadzenia zajęć dodatkowych teatralnych. Szczegółowe wymagania dot. rozeznania znajdują się w treści rozeznania.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. Do 13.12.2019 r. do godz. 16.00.
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Załączniki do pobrania:

Treść rozeznania 6/SMYKI/R/2019

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załączniki nr 2 – RODO

 

Wyniki rozeznania cenowego 5/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego nr 5/SMYKI/R/2019 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Spotkania z Panią Muzyką.

 

wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy.

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 1

Wyniki rozeznania cenowego 4/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowlaną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego rozeznania cenowego nr 4/SMYKI/R/2019 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Teatrzyk objazdowy z elementami angażującymi dzieci do aktywnego udziału.

 

wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy.

Teatr Duet Krzysztof Paletko

Ul. Fatimska 41a/22

31-831 Kraków

ROZEZNANIE CENOWE 5/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na
ROZEZNANIE CENOWE 5/SMYKI/R/2019 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Spotkania z Panią Muzyką.
Zajęcia skierowane do uczęszczającym do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projekt „Smyki na dobry start”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Rozeznanie dotyczy  przeprowadzenia zajęć dodatkowych –Spotkania z Panią Muzyką Szczegółowe wymagania dot. rozeznania znajduje się w treści rozeznania.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. Do 06.11.2019 r. do godz. 16.00.
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Treść rozeznania

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – RODO

ROZEZNANIE CENOWE 4/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w odpowiedzi na

ROZEZNANIE CENOWE 4/SMYKI/R/2019 dotyczącego przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Teatrzyk objazdowy z elementami angażującymi dzieci do aktywnego udziału.

Zajęcia skierowane do uczęszczającym do  Przedszkola Niepublicznego SMYKI  dzieci w ramach  projekt „Smyki na dobry start”  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

 

Rozeznanie dotyczy  przeprowadzenia zajęć dodatkowych – Teatrzyk objazdowy z elementami angażującymi dzieci do aktywnego udziału.

Szczegółowe wymagania dot. rozeznania znajduje się w treści rozeznania. 

 

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. Do 04.11.2019 r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Treść rozeznania

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – RODO

Wyniki zapytania ofertowego 3/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną ARDOM Arkadiusz Śliz projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenia szkoleń/warsztatów dokształcających nauczycieli w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie rozstrzygnięto zapytania.

Poszukujemy – WYCHOWAWCY – OPIEKUNKI W ŻŁOBKU

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

Realizujemy projekt „Kraina Smyków” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 🇪🇺 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego. Program ma na celu objąć opieką dzieci rodziców chcących podjąć pracę, powrócić do pracy lub utrzymać zatrudnienie. Program skierowany jest do mieszkańców gminy Gietrzwałd i Stawiguda

Wymagane: Ukończone studia pedagogiki opiekuńczej lub wczesnoszkolnej lub kurs opiekunki dziecięcej.

Mile widziane doświadczenie, miejsce pracy Sząbruk ul. Różana 4 – najnowocześniejszy żłobek w regionie.

Zapraszamy do kontaktu i składania CV

 

ROZEZNANIE CENOWE 3/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną ARDOM Arkadiusz Śliz projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenia szkoleń/warsztatów dokształcających nauczycieli w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. do 15.08.2019 r. do godz. 16.00.
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Treść rozeznania

Wzór umowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia

Wyniki zapytania ofertowego 2/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez Firmę Budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, iż w ramach przeprowadzonego rozeznania cenowego dotyczacego przeprowadzenia szkoleń/warsztatów dokształcających nauczycieli  w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020 wyłoniono następującego Wykonawcę:

 

Zakres 1:  Szkolenie dla 2 nauczycieli za zakresu przezwyciężania trudności w czytaniu i pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach edukacji wczesnoszkolnej (min. czas trwania 4 h szkolenie) – nie wyłoniono – złożone oferty przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego

Zakres 2: Szkolenie dla 2 nauczycieli z zakresu aktywnych metod nauczania pojęć matematycznych w przedszkolu w oparciu o treści nowej podstawy programowej (min. czas trwania 4 h szkolenie) – nie wyłoniono – złożone oferty przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego

Zakres 3: Warsztaty bożonarodzeniowe w przedszkolu dla 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (min. czas trwania 4 h warsztatów) – nie wyłoniono – złożone oferty przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego

Zakres 4: Szkolenie (w formie warsztatowej) dla 2 nauczycieli z zakresu rozwijania innowacyjności i kreatywności uczniów  (min. Czas trwania 16 godzin) – nie wyłoniono –złożone oferty przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego

Zakres 5: Szkolenie dla 2 nauczycieli z zakresu dziecięcego eksperymentowania (min. czas trwania 20 godzin) – nie wyłoniono – złożone oferty przekraczają środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego

Zakres 6: Szkolenie dla 2 nauczycieli z zakresu obsługi robota typu Robot Photon (min. czas trwania 8 godzin)-BPR CONSULTING, ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź – Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

ROZEZNANIE CENOWE 2/SMYKI/R/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowlaną ARDOM Arkadiusz Śliz projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenia szkoleń/warsztatów dokształcających nauczycieli  w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. do 26.06.2019 r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Załączniki:

Treść rozeznania 2/SMYKI/R/2019

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Wyniki zapytania ofertowego 3/KS/ZO/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

W związku z realizacją przez Firmę Budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Kraina Smyków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego wyposażenia placu zabaw na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI w Sząbruku wyłoniono następującego Wykonawcę:

 

Dr Spil Marcin Kozubek
ul. Pietrusińskiego 14
40-842 Katowice
NIP: 9541549676

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Zapytanie ofertowe na: zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia placu zabaw pochodzącego z bieżącej produkcji na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI 3/KS/ZO/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia placu zabaw pochodzącego z bieżącej produkcji na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI,
finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kraina Smyków” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w formie:
– elektronicznej (scan), wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl
– osobiście w biurze projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.
Oferty należy złożyć do 14.05.2019 do godzin 16:00.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 3/KS/ZO/2019
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – protokół
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis zamówienia
Załącznik nr 6 – RODO

Wyniki zapytania ofertowego 2A/KS/ZO/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

W związku z realizacją przez Firmę Budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Kraina Smyków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania dot. zakupu i dostawy fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI w Sząbruku wyłoniono następującego Wykonawcę:

Zakres I – meble i sprzęt
Moje Bmbino Sp. z o.o. Sp.K
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
NIP: 725 193 34 48
Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Zakres II- pomoce dydaktyczne, zabawki
Moje Bmbino Sp. z o.o. Sp.K
ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
NIP: 725 193 34 48
Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Zakres III –sprzęt i wyposażenie AGD
GRUPA INVEST Sp. z o.o.
ul. Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk
Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Wyniki zapytania ofertowego 1/SMYKI/ZO/2019(P2)

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Smyki na dobry start ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI w Sząbruku.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
ZAKRES I:  Wyposażenie
Moje Bambino Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 46
93-428 Łódz
Ilość punktów dotyczących zakresu I, otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

ZAKRES II: Meble
Moje Bambino Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 46
93-428 Łódz
Ilość punktów dotyczących zakresu II, otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kraina Smyków” Aktualizacja 2A/KS/ZO/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji na potrzeby Niepublicznego Żłobka SMYKI,
finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kraina Smyków” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Jest to aktualizacja poprzedniego zapytania 2/KS/ZO/2019, został wyodrębniony trzeci zakres – Wyposażenie żłobka – sprzęt i wyposażenie AGD. Skutkuje to zmianą terminu składania ofert na 22.02.2019 godzina 16. Poniżej do pobrania pliki.

Treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – protokół
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis zamówienia AKTUALIZACJA
Załącznik nr 6 – RODO

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” 1/SMYKI/ZO/2019 (P2)

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do
Przedszkola Niepublicznego SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oferty należy złożyć do 25.02.2019 do godzin 16:00

Poniżej załączniki do pobrania:

Treść zapytania
Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Protokół
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 – RODO

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia 2/KS/ZO/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

W związku z realizacją przez firmę budowlaną ARDOM Arkadiusz Śliz projektu „Kraina Smyków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Żłobka Niepublicznego SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020

Ofertę należy złożyć w formie:
– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl
– lub osobiście w biurze projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.
Oferty należy złożyć do 15.02.2019 do godzin 16:00.

Pliki do pobrania poniżej.

Treść zapytania
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – umowa
Załącznik nr 3 – protokół
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 – RODO

Wyniki zapytania ofertowego 1/SMYKI/ZO/2019(P)

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Smyki na dobry start ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI w Sząbruku .

 

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

ZAKRES I:  Urządzenia i programy

FHU Diament
ul. Traugutta 2/4
42-200 Częstochowa 

Ilość punktów dotyczących zakresu I, otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

 

ZAKRES II: Wyposażenie

Nowa Szkoła
ul. POW. 25
90-248 Łódź

Ilość punktów dotyczących zakresu II, otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów. 

 

ZAKRES III:  Meble

Nowa Szkoła
ul. POW. 25
90-248 Łódź

Ilość punktów dotyczących zakresu III, otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Wyniki zapytania ofertowego 1/KS/ZO/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

W związku z realizacją przez Firmę Budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Kraina Smyków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania dot. wykonania adaptacji pomieszczeń na potrzeby   Niepublicznego Żłobka SMYKI w Sząbruku wyłoniono następującego Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo „DREWPOL” Sp. z o.o.,

ul.T.Zawadzkiego „Zośki” 12,

07-410 Ostrołęka.

Ilość punktów otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

Zapytanie ofertowe na wykonanie adaptacji pomieszczeń 1/KS/ZO/2019

By | Aktualności, Dofinansowanie UEŻ

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Kraina Smyków” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń (modernizacja, naprawa) oddziału żłobkowego w Żłobku Niepublicznym SMYKI.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Żłobek Niepubliczny  SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. do dnia 18.01. 2019 r. do godz. 16.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Treść zapytania ofertowego 1/KS/ZO/2019

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – protokół

Załącznik nr 4 – wykaz robót

Załącznik nr 5 – przedmiar

Załącznik nr 6 – RODO

Powtórzenie zapytania ofertowego nr 1/SMYKI/ZO/2019(P)

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

Zapytanie ofertowe nr 1/SMYKI/ZO/2019(P)  na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020

Ofertę należy złożyć w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl

– osobiście w biurze projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.

Oferty należy złożyć do 21.01.2019 do godzin 16:00.

 Pliki do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe 1/SMYKI/ZO/2019(P) 

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – protokół

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – RODO

Unieważnienie zapytania ofertowego 1/SMYKI/ZO/2018

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z ogłoszeniem zapytanie ofertowe nr 1/SMYKI/ZO/2018  na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego  na lata 2014-2020

 

Informujemy, iż postępowanie zostało unieważnione z powodu dużych rozbieżności kwot proponowanych ofert w wyniku niedoprecyzowanych zapisów zapytania.

 

Ogłoszenie kolejnego postępowania nastąpi w najbliższym czasie.

Zapytanie ofertowe nr 1/SMYKI/ZO/2018 na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

Zapytanie ofertowe nr 1/SMYKI/ZO/2018  na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020

Ofertę należy złożyć w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: kontakt@smyki.com.pl

– osobiście w biurze projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk.

Oferty należy złożyć do 19.12.2018 do godzin 16:00.

 

Pliki do pobrania poniżej.

Treść rozeznania
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – protokół odbioru przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 – wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 6 – RODO

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie adaptacji

By | Aktualności, Dofinansowanie UEP

W związku z realizacją przez firmę budowalną  ARDOM Arkadiusz Śliz  projektu „Smyki na dobry start” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie adaptacji pomieszczeń (modernizacja, naprawa) oddziału przedszkolnego  w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: kontakt@smyki.com.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Przedszkole Niepubliczne SMYKI, ul. Różana 4, 11-036 Sząbruk. do dnia 3.12. 2018 r. do godz. 12.00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

Treść rozeznania
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia
Załącznik nr 3 – przedmiar

smyki, przedszkole, niepubliczne, sząbruk, żłobek, zerówka

Kolejny wpis aktualności

By | Aktualności

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Read More

smyki, przedszkole, niepubliczne, sząbruk, żłobek, zerówka

Tytuł nowej aktualności

By | Aktualności

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Read More

smyki, przedszkole, niepubliczne, sząbruk, żłobek, zerówka

Witaj, świecie!

By | Aktualności

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Read More

Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane, kliknij tu po więcej informacji

1. Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne "Smyki" Arkadiusz Śliz 11-036 Sząbruk, ul. Różana 4 NIP: 762-132-17-15Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot wychowawczy a celem przetwarzania jest zapewnienie opieki wychowawczej Twojemu dziecku i realizacja celów dydaktycznych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i jej małoletniego dziecka. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. ustalenie tożsamości Twojej i Twojego dziecka przed rozpoczęciem opieki. Zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych. Marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń.2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawione na mocy przepisów prawa. 3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 5. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynika z przepisu prawa. 6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej niż 5 lat.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykorzystaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje: Przedszkole Niepubliczne "Smyki" Arkadiusz Śliz 11-036 Sząbruk, ul. Różana 4 NIP: 762-132-17-15

Zamknij