Nauka zdalna – platforma Office 365

By 23 marca 2020Aktualności

Drodzy rodzice, od 30.03.2020 rozpoczynamy realizację materiału z podstawy programowej, w związku z tym materiały będą przekazywane drogą elektroniczną oraz w formie spotkań online z Waszymi dziećmi.

Prosimy o logowanie się na platformę poprzez stronę https://portal.office.com loginem jest adres e-mail według schematu:

Imię.Nazwisko@smyki.onmicrosoft.com, jeśli dziecko posiada dwa imiona proszę wpisać tylko jedno. Jeśli nazwisko jest podwójne, piszemy je łącznie.

Hasło będzie do uzyskania u dyrekcji przedszkola lub żłobka w czasie odbioru podręczników lub wyślemy je w formie elektronicznej SMSem lub mailem.

System wymusi od Państwa zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.

Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję:

Po zalogowaniu widzimy pulpit naszego konta.

Następnie wybieramy aplikację Teams.

Wybieramy opcję Zamiast tego użyj aplikacji internetowej.

Następnie wybieramy z lewej strony zakładkę Zespoły, tutaj widzimy zespoły do której nasi pracownicy przydzielili już Państwa dzieci.

Znajdą tutaj Państwo wszelkie materiały oraz zaplanowane działania przez naszych nauczycieli.

W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Będzie starali odpowiadać się na bieżąco.

Poniżej zamieszczamy jeszcze instrukcję w wersji video.
https://www.youtube.com/watch?v=h_AsQ_v8q2w

Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane, kliknij tu po więcej informacji

1. Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne "Smyki" Arkadiusz Śliz 11-036 Sząbruk, ul. Różana 4 NIP: 762-132-17-15Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot wychowawczy a celem przetwarzania jest zapewnienie opieki wychowawczej Twojemu dziecku i realizacja celów dydaktycznych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą i jej małoletniego dziecka. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. ustalenie tożsamości Twojej i Twojego dziecka przed rozpoczęciem opieki. Zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych. Marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń.2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawione na mocy przepisów prawa. 3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą w siedzibie firmy oraz do pobrania ze strony internetowej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 5. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynika z przepisu prawa. 6. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej niż 5 lat.We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykorzystaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje: Przedszkole Niepubliczne "Smyki" Arkadiusz Śliz 11-036 Sząbruk, ul. Różana 4 NIP: 762-132-17-15

Zamknij